سایت پاسور بازی آنلاین

بهترین سایت پاسور آنلاین

بازی شیطانک یکی از بازی ها معروف پاسور شرطی است که برای این بازی مهیج می توانید از بهترین سایت پاسور شرطی آنلاین که طرفداران زیادی برای بازی پاسور و حکم شرطی گرد هم جمع کرده، دیدن نمایید.

خیلی از افراد بازی شیطانک را به صورت آنلاین و شرطی و پولی برگزار می کنند. بازی شیطانک که از بازی های معروف از بهترین سایت پاسور شرطی آنلاین است، بسیار ساده بوده و برای بازی محدودیت نفر هم وجود ندارد. اما با این حال نفرات کمتر از 3 نباید حضور داشته باشند و زیادتراز حد ممکن هم نباشند. چرا که دیگر این بازی معنای واقعی خود را از دست می دهد.

برای شروع بازی شیطانک از بهترین سایت پاسور شرطی آنلاین،که شروع آن با 4 نفر است، باید اعداد کارتها به صورت 14،13،13 و 13 باشد که همه از سمت راستی که پخش کننده کارت بوده است، شروع می شود. در حین بازی شیطانک، یک جوکر داده می شود و اگر درانتهای بازی، شخصی دارای آن جوکر باشد، بازنده است و هر کسی باید کارت ها را از سمت راست کارت پخش کن از پشت بردارد و اگر کارتی که برداشت، مانند آن را خودش هم داشت، می تواند هر دوکارت هم نام را بر زمین گذارد و اگر جوکر باقی ماند، بعنوان بازنده محسوب میشود.

در بازی شیطانک از بازی پاسور و حکم شرطی، شروع کننده حتما باید 14 کارت و سمت راست شخص پخش کننده باشد. حال به شخصی که نفر اول بازی است، شاه یا حاکم گویند و به نفر یکی مانده به آخر، جلاد و به شخص بازنده، دزد می گویند که شاه باید برای او حکم صادر کند.

برای اینکه بازی شیطانک را به صورت آنلاین و شرطی یا همان پولی بازی کنید، باید یک سایت خوب که هم افراد آن را بشناشند و هم از نظر محتوا و اطلاع رسانی مناسب باشدو همچنین در مبالغ شرطی که شما، به صورت آنلاین مبالغ خود را به حساب سایت می ریزید، نیز مناسب و معتبر باشد،را پیدا کنید. حال برای بازی مهیج شیطانک می توانید از بهترین سایت پاسور شرطی آنلاین که دارای بازی های مهیج آنلاین و شرطی پولی است، رجوع کنید و بازی های مهیج دیگر از پاسور شرطی آنلاین را بازی نمایید.