قوانین بازی بلک جک

قبلادر مورد بازی ۲۱ توضیح داده ایم که اگر در این بازی مجموع کارتهای بازیکن بیشتر از ۲۱ باشد بازیکن باخته است.حالا در این مقاله میخواهیم قوانین بازی بل جک را برای شما شرح دهیم

قانون دابلینگ یا دوبرابر شدن : در بازی ۲۱ قانون دابلینگ یا دوبرابر شدن را داریم . هر بازیکن در شروع بازی قبل از اینکه بهش کارت داده شود اول یه پولی به عنوان شرط وسط میگذارد بعد ۲ تا کارت گیرش میاد یعنی بانکدار ۲ تا کارت بهش میدهد اگر مجموع کارتهایی ک دارد ۹ ، ۱۰ یا ۱۱ شد اجازه دارد مجموع پولی که وسط گذاشته است را دو برابر کند و فقط اجازه دارد دو برابر کند نه کمتر و نه بیشتر. و بازیکنی که مقدار پولش را دوبرابر میکند فقط بانکدار یک کارت دیگر بهش میدهد و نه بیشتر و اجازه ندارد که درخواست کارت دیگری را بکند اما کسی که از قانون دوبرابر شدن استفاده نکردن میتوانند درخواست کارت دیگر را بکنند.

قانون دو دستی :در اینجا قانون دو دستی هم داریم. اگر بازیکنی دو تا کارتی که بهش داده میشود مثل هم باشند( مثل دو تا ۵ / یا دو تا سرباز/ یا دو تا عکس غیر شبیه مثل سرباز و بی بی ) در اینصورت بازیکن میتواند درخواست دو دستی بکند و زمانی دودستی ارزش دارد که مقدار کارتها کم باشد و اگر جمع دو کارت زیاد باشد دو دستی کردن ارزشی ندارد. پس دو دستی کردن یعنی مثلا دو ۵ داریم این دو تا با هم به حساب نمیان و بازیکن میتوان با هر کدوم از آنها بلک جک بازی کند در این شرایط بازیکن میتواند برای هر کدوم از این دستها هرچقد کارت که میخواهد بگیرد تا به عدد ۲۱ برسد یا نزدیک شود

بازیکن وقتی از قانون دودستی استفاده میکند هرچقدر که پول اول وسط گذاشته است باید به همان اندازه دوباره پول بگذارد.

اما برای دو تا آس جوریه که وقتی از قانون دو دستی استفده میکند یک کارت برای این آس داده میشود و یک کارت برای آس دیگر و بیشتر داده نمیشود.

بلک جک فقط برای دو کارت اول به حساب می آید یعنی دو کارت اولی ک اول بازی میگیرید و تقسیم نشده باشد .

بیمه ی دست: و موضوع بعدی اینه که بازیکن در صورتی که دید بانکدار یک آس یا تک دارد میتواند دستشان را بیمه کنند  یعنی به اندازه ی نصف  پولی که  به شرط گذاشته را بگذارد بعد از آن بانکدار باید کارت دومش را چک کند و اگر شرایط بلک جک یا همان بیست و یک وجود داشت بازیکن پولی ک اول به شرط گذاشته را از دست میدهد ولی بخاطر اینک دست خودش را بیمه کرده یعنی در واقع بیمه بوده بانکدار باید دو برابر پولی که بازیکن دستش را بیمه کرده بود را به بازیکن برگرداند یعنی در واقع در اینجا بازیکن نه ضرر کرده و نه سود

مثال : یعنی وقتی بازیکن ۱۰ دلار به شرط میگذارد باید نصف آن یعنی ۵ دلار خودش را بیمه کند و وقتی که بانکدار بلک جک میشود بازیکن ۱۰ دلار از دست میدهد  و بانکدار دو برابر پولی که بازیکن دستش را بیمه کرده بود یعنی ۱۰ دلار به آن بازمیگرداند

ولی وقتی برای بانکدار اتفاق بلک جک نیفته در اینصورت بازیکن پول بیمه ای که وسط گذاشته را  از دست میدهد بنابراین به نفعتان است که هیچوقت از قانون بیمه استفاده نکنید.

Advertisements